Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2016Roses are red, Violets are blue.


Και αν το τριαντάφυλλο δεν είναι κόκκινο;